slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Aktuality

Výsledky strelcov M400 a M800 v roku 2014

Aj v tejto streleckej sezóne sa naši výkonnostní strelci v disciplíne M – 400 a M – 800  zúčastňovali rôznych streleckých súťaží. Spomeniem preteky ako Strelecká liga Liptova, majstrovstvá okresu, majstrovstvá oblasti, majstrovstvá Slovenska a Strelecká liga M – 800, ktorá sa usporadúvala v rôznych obciach na Slovensku. Veľmi dobré výsledky v týchto disciplínach dosahujú hlavne naši traja pretekári, a to Ing. Ciril Bebko, Dušan Jurík a Jaroslav Pauko. V takomto zložení nás reprezentovali aj na majstrovstvách oblasti, majstrovstvách Slovenska a tiež na Streleckej lige M – 800, kde dosiahli prvé miesta v súťaži družstiev, a tak úspešne reprezentovali náš okres a vystrieľali si aj výkonnostnú triedu Majster streľby. Dúfam, že v budúcej streleckej sezóne sa k nim pridajú aj ďalší naši strelci, u ktorých je tiež viditeľný rast výkonnosti. V prílohe si môžete pozrieť prehľad pretekov a dosiahnuté výsledky.

Tabuľka na stiahnutie tu.

Mgr. Jaroslav Melich

                     

OZNAM

Disciplinárny senát OPK v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí dňa 10.9.2014 o 13:00 hod. zastavil disciplinárne konanie u Jána Pivku člena UPS Hybe, ktorý ulovil v poľovnom revíri Ohnište jeleňa uvedeného v katalógu troifejovej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2013/2014 pod číslom 2. 

Hodnotiteľská komisia na CHPT stanovila vek uloveného jeleňa na 6 rokov. V zmysle kritérií chovnosti pre poľovnú oblasť J XIII Nízke Tatry - sever pri stanovenom veku 6 rokov spĺňal kritéria chovnosti a bol posúdený ako vhodný na ďaľší chov.

Na základe znaleckého posudku súdneho znalca v odvetví 230101 poľovníctvo  Ing. Tibora Lebockého pod číslom 02/ZP/2014 bol stanovený vek uloveného jeleňa na 7 rokov.

V zmysle hore uvedených kritérií pri stanovenom veku nespĺňa kritéria chovnosti a preto bol jeleň ulovený Jánom Pivkom posúdený hodnotiteľskou komisiou ako nie vhodný na ďaľší chov (výradový).

Znaleckým posudkom vypracovaným Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru, odbor kriminalistickej identifikácie pod číslom ČES:PPZ-KEU-BA-EXP-2014/9058 bolo potvrdené, že neboli zistené žiadne mechanoskopické stopy u predloženej spodnej čeľuste jeleňa lesného a je teda možné vylúčiť umelý zásah do úpravy povrchu zubov. 

 

Ing. Juraj Oško - predseda hodnotiteľskej komisie OPK

RSDr. Michal Neštický - predseda ODK OPK 

Výsledky zo súťaže vo vábení zveri

 

Výsledková listina Cena Liptova 1.9.2014

 

Výsledková listina na stiahnutie tu.