slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Aktuality

Projekt záchrany Jarabice v Liptove

V zmysle uznesení z konferencie OPK a predstavenstva OPK zverejňujeme dokumenty potrebné na vyplatenie nenávratného finančného príspevku pre budovanie prikrmovacieho zariadenia. Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie určených dokumentov.

Výzva na podanie žiadosti na stiahnutie.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 1 prikrmovacie zariadenie na stiahnutie.