slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Kynológia

Kynologická komisia OkO SPZ

Kynologická komisia zabezpečuje skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, zvody a školenia vodičov psov.

Spravidla každoročne organizuje

 • Predbežné skúšky farbiarov
 • Skúšky duričov
 • Farbiarske skúšky malých plemien
 • Farbiarske skúšky duričov
 • Brlohárske skúšky

 


Kynologická komisia pracuje v zložení:

Daniel Šeďo - predseda 

Členovia:

 1. Ing. Peter Láni 
 2. Marián Polóni
 3. Jaroslav Šeďo
 4. Ing. Milan Vitáliš
 5. Jozef Hapčo
 6. Bc. Milan Krajčí
 7. Ing. Juraj Halahija
 8. Ľubomír Chovan
 9. Dušan Turoň

Skúšky

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov sa organizujú, aby psy získali poľovnú upotrebiteľnosť predpísanú zákonom. No ešte väčší význam majú skúšky z hľadiska chovateľského. Tu sa totiž zisťujú vrodené vlohy psov. Tak sa dá zabezpečiť, aby sa do chovu nedostali nevhodné psy a aby sa udržali žiadúce vlastnosti ako hlasitosť, ostrosť, schopnosť vystavovať alebo pracovať pod zemou.

Predbežné skúšky farbiarov
Pre revíry s prevahou vysokej zveri je nenahraditeľný pes s poľovnou upotrebiteľnosťou na jej dohľadávanie. Túto upotrebiteľnosť môžu získať plemená farbiarov,slovenský kopov,alpský jazvečíkovitý durič, štajerský durič. Na skúškach sa skúša práca na umelej stope a disciplíny poslušnosti. Po absolvovaní týchto skúšok aspoň v II.cene,môže pes absolvovať ešte Individuálne hlavné skúšky farbiarov. Ide o reálnu dohľadávku postrelenej jelenej zveri za účasti rozhodcu.

Skúšky duričov
Na skúškach duričov získava pes upotrebiteľnosť na dohľadávanie diviačej zveri a na prácu na spoločných poľovačkách na diviaky. Skúšky sa organizujú pre plemená duričov, jazvečíkov a teriérov. Podľa našich predpisov sa môže na durenie zveri používať pes, ktorého výška v kohútiku nepresahuje 50 cm. Skúšky sú dvojdňové. Prvý deň sa psy skúšajú na skutočnej spoločnej poľovačke na diviačiu zver a druhý deň sa skúšajú vo zverničke s diviakmi. Skúša sa aj práca na umelej stope a výcvikové disciplíny.

Brlohárske skúšky
Brlohárske skúšky sa organizujú pre plemená jazvečíkov a teriérov. Psy dokazujú v umelých brlohoch svoju spôsobilosť práce pod zemou. Podľa našich zákonov sa smú organizovať len skúšky v brlohárení na líšku. OkO SPZ v Liptovskom Mikuláši niekoľkokrát organizovala Medzinárodné skúšky v brlohárení na líšku.

Farbiarske skúšky malých plemien
Ich absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri. Môžu ich absolvovať plemená sliedičov,teriérov,jazvečíkov a duričov.