slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Legislatíva

 

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v súvahe jednoduchého účtovníctva v roku 2014


 

Tlačivo na stiahnutie tu.

 

 

 Chovateľská prehliadka trofejí v roku 2014


 Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2013/2014 bude vykonaná v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) ako aj vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v zmysle prechodných ustanovení. Zabezpečenie chovateľskej prehliadky trofejí ulovenej v poľovníckej sezóne 2013/2014 v okrese LM vykoná Obvodná poľovnícka komora v Liptovskom Mikuláši v zmysle § 42 ods. 1 písm. g) zákona. Chovateľská prehliadka sa uskutoční v priestoroch reštaurácie LPJ Gastro, s.r.o. Pod Lipami 64, 033 01 Liptovský Hrádok (1. Poschodnie, vchod od vrátnice Rettenmeier, Tatra Timber). Pre verejnosť bude otvorená v dobe od 16.3.2014 (nedeľa) do 19.3.2014 (streda). 

Na porade poľovníckych hospodárov dňa 5.2.2014 Vám bol vysvetlený spôsob vyplňovania súpisu ulovenej trofejovej zveri. Ešte raz zdôrazňujem, že v elektronickej pobode je potrebne správne vyplnený súpis zaslať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 4.3.2014, a vytlačený doniesť spolu s predkladanými trofejami na zvoz dňa 6.3.2014.

Obežník CHPT 2014 na stiahnutie

Elektronický súpis trofejí na stiahnutie 

 

Poľovnícka legislatíva na stiahnutie:


 

Vyhláška 489/2013 Z.z. účinná od 1.1.2014

Vzorové stanovy PZ 

 V súlade s § 26 ods. 1, písm. l) a § 25 písm.g) zákona č. 115/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z.z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon), Vám predkladáme návrh zmluvy o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri.

 Užívateľ poľovného revíru   v zmysle „§ 26 ods.1 písm.l)“  je povinný dohodnúť písomnou zmluvou s užívateľom poľovného pozemku spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri.
 V zmysle § 25 písm.g) je užívateľ poľovného pozemku povinný dohodnúť s užívateľom poľovného revíru spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri.
Miera zodpovednosti užívateľa poľovných pozemkov a užívateľa poľovného revíru za škody spôsobené zverou a na zveri sa posudzuje v súlade a postupom podľa § 69 a § 70 Zákona.

Vzor zmluvy na minimalizáciu škôd - lesné porasty

Vzor zmluvy na minimalizáciu škôd - poľnospodárska pôda

 

 

 

Veterinárne tlačivá


 

 
  • Vyhláška MPRV SR č. 13/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb,o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach
 

 

Tlačivá, prihlášky, žiadosti


 

 

Tlačivá Chovateľská prehliadka v roku 2013


 Na chovateľskej rade dňa 13.2.2013 Vám bol vysvetlený spôsob vyplňovania jednotlivých súpisov trofejovej zveri predkladaných na chovateľskú prehliadku v roku 2013. Elektronický súpis trofejí je potrebné zaslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 5.3.2013

Časový harmonogram a aj náležitosti potrebné k predkladaniu trofejí na chovateľskú prehliadku si môžte pozrieť tu: