slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Štruktúra OPK Liptovský Mikuláš

//

Predseda: Ing. Tibor Kabzan

Podpredseda: Ing. Juraj Halahija

 

Dozorná rada:            

 • Prof. Ing. Ján Kurty, PhD. – predseda
 • Ing. Peter Petho – člen
 • Ing. Zdenko Profant – člen

 

Predstavenstvo:  

 • Ing. Tibor Kabzan
 • Ing. Juraj Halahija
 • Daniel Šeďo - predseda kynologickej komisie
 • RNDr. Jozef Škorupa - predseda osvetovej komisie 
 • Ing. Ján Vrbenský - predseda poľovníckej komisie
 • Ing. Pavol Majko - predseda komisie pre životné prostredie
 • Ing. Milan Vozár - predseda ekonomickej komisie
 • JUDr. Imrich Hronček - predseda legislatívnej komisie

 

Disciplinárna komisia:

 • RSDr. Michal Neštický - predseda
 • Ing. Dušan Kováč
 • Ing. Ján Vyšňan
 • Ing. Juraj Oško
 • Pavol Hriadel 

Osvetová komisia pracuje od roku 2015 v zložení:

 • RNDr. Jozef Škorupa - predseda
 • Valentín Janči
 • Pavol Hriadel
 • Ing. Pavol Hriadel
 • RSDr. Jozef Halecký
 • Ing. Ján Hollý
 • RSDr. František Jaroš

Poľovnícka komisia pracuje od roku 2015 v zložení:

 • Ing. Ján Vrbenský - predseda
 • Ing. Juraj Oško
 • Ing. Ivan Košecký
 • Ing. Dušan Schnek
 • Ing. Dušan Jančovič
 • Ing. Michal Budinský
 • Milan Staroň
 • Ing. Martin Jankovič
 • Jozef Hegeduš
 • Vladimír Hegeduš
 • Jozef Oško

 Komisia pre životné prostredie pracuje od roku 2015 v zložení:

 • Ing. Pavol Majko - predseda
 • Ing. Pavol Lenko
 • Ing. Mário Humený
 • Ing. Eva Čendulová

Ekonomická komisia pracuje od roku 2015 v zložení:

 • Ing. Milan Vozár - predseda
 • Ing. Vladimír Gera
 • Ing. Štefan Janičina
 • Ing. Marián Lehotský
 • Ing. Nadežda Droppová

Komisia pre prácu s verenosťou a styk s médiami pracuje od roku 2015 v zložení:

 • RSDr. František Jaroš - predseda
 • Ing. Ján Hečlo
 • Ing. Ján Vrbičan
 • Ing. Katarína Chválová
 • Ing. Edmund Hatiar
 • Ing. Libor Špimr

Strelecká komisia pracuje od roku 2015 v zložení:

 • Ing. Tibor Kabzan - predseda
 • Vladimír Kabzan
 • Mgr. Jaroslav Melich
 • Ing. Milan Horvát
 • Ľubomír Uličný
 • Ján Capko
 • Slavomír Pačesa
 • Ing. Stanislav Páluš
 • Jozef Oravec
 • Jaroslav Droppa
 • Ondrej Dobák

Kynologická komisia pracuje od roku 2015 v zložení:

 • Daniel Šeďo - predseda
 • Jaroslav Šeďo
 • Ing. Peter Garaj
 • Ing. Peter Láni
 • Dušan Turoň
 • Jozef Hapčo
 • Ing. Milan Krajčí
 • Ladislav Zemko
 • MUDr. Adrián Kališ, PhD.

Legislatívna komisia pracuje od roku 2015 v zložení:

 • JUDr. Imrich Hronček - predseda