slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Osvetová komisia OkO SPZ

Osvetová komisia zabezpečuje nasledovné úlohy:

 • zabezpečuje poľovnícku osvetu u členov OkO SPZ a pripravuje jej koncepciu
 • organizuje a zabezpečuje konanie kurzov a skúšok uchádzačov o prvý poľovný lístok
 • organizuje a zabezpečuje podujatia pre krúžky mladých priateľov prírody a poľovníctva
 • propaguje výsledky práce členov OkO SPZ dosiahnuté v poľovníctve
 • poľovnícky bál
 • inštalácia chovateľskej prehliadky trofejí 
 • Deň sv. Huberta v Pribyline

 

Osvetová a ekonomická komisia pracuje v zložení:

RNDr. Jozef Škorupa - predseda 

Členovia:  

 •  RSDr. Jozef Halecký
 •  RSDr. František Jaroš
 •  Ing. Pavol Hriadel
 •  Pavol Hriadel
 •  RNDr. Peter Slačka
 •  Ľubomír Uličný