slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Poľovné lístky a vydávanie poľovných lístkov

Poľovný lístok je verejná listina, osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky pre lov zveri ustanovené zákonom č.274/2009 Z.z.. Poľovný lístok vydáva, jeho platnosť predlžuje a odníma obvodná poľovnícka komora, v pôsobnosti ktorej má žiadateľ trvalý pobyt.

Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,
2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
4. súhlas dotknutej osoby
5. potvrdenie o poistení
6. občiansky preukaz
7. Poplatok za PL
8. Starý PL

Dokumenty >>>

Často kladené otázky >>>