slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Strelectvo

Strelecká komisia OkO  SPZ v Liptovskom Mikuláši pracuje v zložení:

Ing. Tibor Kabzan - predseda

Členovia:

  1. Ing. Milan Horvát
  2. Ing. Stanislav Páluš
  3. Vladimír Kabzan


Majstrovstvá okresu

Strelecká komisia organizuje Okresné majstrovstvá v streľbe ako Memoriál Ing.A.Krištofa v spolupráci a za účasti strelcov z OkO Ružomberok. Ide o súťaž v malokalibrovkovom štvorboji M400, súťaž v streľbe na batérii a oblúkovom strelišti. Súťaž sa koná raz do roka a zúčastňuje sa jej okolo 70 pretekárov.


Výcvik kandidátov v streľbe a skúšky

Uchádzači o prvý poľovnícky lístok musia absolvovať praktický výcvik a skúšky zo strelectva. Výcvik aj skúšky zabezpečuje Obvodná poľovnícka komora v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so streleckou komisiou OkO SPZ.


Kontrolné streľby

Členovia SPZ musia podľa Smernice SPK pre kontrolné streľby absolvovať každých 5 rokov kontrolné streľby. Členovia do troch rokov od nadobudnutia zbrane (guľovej a brokovej) musia absolvovať kontrolné streľby každý rok. Kontrolné streľby v spolupráci so streleckými referentmi PZ zabezpečuje strelecká komisia OkO SPZ a strelecká komisia OPK v Liptovskom Mikuláši


Strelecká liga Liptova M400

Strelecká komisia od roku 2004 organizuje spolu so Streleckým klubom Liptova streleckú ligu Liptova M300 a od roku 2006 M600 ako uzavretý strelecký pretek. Do ligy sa zapája v priemere 12 až 15 pretekárov z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok, ale aj zo susedných okresov. Od roku 2010 sa preteká v disciplíne M400.


Cena Liptova

Strelecká komisia v roku 2005 usporiadala nultý ročník streleckej súťaže Cena Liptova OS 40 zatiaľ ako uzavretý strelecký pretek pre členov SPZ okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Táto súťaž vznikla na podnet členov Streleckého klubu Liptova a hlavným sponzorom sa stal poľovnícky priateľ zo SRN p. Peter Rogowski. V súčastnosti sa preteká v disciplínach OS 40 a B 50, okrem p. Rogowského sa na tomto úspešnom podujatí podieľajú aj iný sponzori z nášho okresu.

 

 Propozície strelecká Liga Liptova rok 2013

Propozicie liga 2013