slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Výsledky

Výsledky memoriálu Antona Krištofa 

Dovalovo 19.-20.5.2018

Výsledková listina memoriál M 400

Výsledková listina nevýkonnostní M 400

Výsledková listina družstvá M 400

Výsledková listina oblúkové strelište 40

Výsledková listina batéria 50

Strelecká liga Liptova 2018 - výsledky 

Výsledky po 1. kole

Výsledky po  2. kole

Výsledky po 3. kole

Výsledky po 4. kole

Priebežné výsledky súťaže

Výsledky majstrovstiev okresu v streľbe 20.-21.5.2017

Výsledková listina MAK 2017 disciplína M400

Výsledková listina OS 40

Výsledková listina B50

Strelecká liga Liptova 2017

Výsledky 1. kola

Výsledky 2. kola

Výsledky 3 .kola

Výsledky 4. kola

Celkové poradie