slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Aktuality

Plán práce a podujatí OkO SPZ o OPK L. Mikuláš na rok 2018

 

 

Január 2018

10.1.2018  – zasadnutie Predstavenstva OPK LM

19.1.2018 – zápis do kurzu uchádzačov o prvý poľovný lístok

27.1.2018 – kurz kandidátov

28.1.2018 - kurz kandidátov


Február 2018

14.2.2018– zasadnutie Predstavenstva OPK L. Mikuláš
9.2.2018 – svätohubertský bál

3.2.2018 – kurz kandidátov, VČS PZ

4.2.2018 – kurz kandidátov, VČS PZ
10.2.2018 – kurz kandidátov, VČS PZ
11.2.2018 – kurz kandidátov, VČS PZ

14.2.2018 – zasadnutie ekonomickej komisie
14.2.2018 – porada finančných hospodárov PZ

17.2.2018 – kurz kandidátov, VČS PZ

28.2.2018 – spoločné zasadnutie osvetovej, poľovníckej komisie a komisie pre životné prostredie

Marec 2018

14.3.2018 – zasadnutie Predstavenstva OPK
7.3.2018– montáž panelov na CHPT
8.3.2018 – zvoz trofejí na CHPT
9.3.2018 – bodovanie trofejí
10.3.2018– hodnotenie trofejí na CHPT okresnou hodnotiteľskou komisiou

11.3.2018 – hodnotenie trofejí na CHPT, nesprávny odstrel, oznámenia o spáchaní disciplinárnych previnení

12. 3. až  14.3. 2018 – zabezpečenie podkladov pre tlač katalógu a príprava výstavy trofejí
15. až 16.3. 2018 – inštalácia výstavy
18.3. 2018 – otvorenie výstavy z trofejí z CHPT, porada predsedov a poľovných hospodárov PZ
19.3. - 21.3. 2018 – výstava trofejí
22.3.2018– demontáž výstavy a odvoz trofejí

28.3.2018 – zasadnutie Rady OKO SPZ


Apríl 2018

11.4.2018 – zasadnutie Predstavenstva OPK L. Mikuláš

4. 4. 2018 – porada streleckej komisie a streleckých referentov PZ

8 .4.2018– skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok

18.4.2018 – konferencia  OPK

21.4.2018 – Liga Liptova I. kolo

22.4.2018 – kontrolné streľby členov OPK

29.4.2018 – Liga Liptova II. kolo

 

 

Máj 2018

6.5.2018 – strelcká liga Liptova III. kolo

9. 5. 2018 – zasadnutie Predstavenstva OkO SPZ

13. 5.2018 – strelecká liga Liptova IV. kolo

23.5.2018 – porada kynologickej komisie

19.-20.5.2018 – majstrovstvá okresu v streľbe (M 400 a OS 40, B 50)

31. 5. 2018 -  Súťaž poľovníctvo a príroda 2018

 

Jún 2018

1.6.2018 – Okresné kolo KMPP 2018

13.6.2018– zasadnutie  Predstavenstva OPK L. Mikuláš

23. - 24. 6.2018 – náhradný termín kontrolných strelieb a výcvik kandidátov zo strelectvaAugust 2018

8.8.2018 - zasadnutie Predstavenstva OkO SPZ
26. 8. 2018 – skúšky v brlohárení a súťaž brlohár Liptova III. ročník

 

September 2018

1.9.2018– XII. ročník Ceny Liptova B75
5.9.2018 – zasadnutie Predstavenstva OPK L. Mikuláš
9.9.2018– Deň sv. Huberta

23. 9. 2018 – Farbiarske skúšky malých plemien

 

Október 2018

10.10.2018– zasadnutie Predstavenstva OPK

21.10.2018 – predbežné skúšky farbiarov


November 2018

14.11.2018 – zasadnutie Predstavenstva OPK L. Mikuláš
10. - 11.11.2018 – skúšky duričov

28.11.2018 – zasadnutie Rady OkO SPZ

24.-25.11.2018 – skúšky duričov

December 2018

12.12.2018 – zasadnutie Predstavenstva OPK L. Mikuláš

27.12.2018 – inventarizácia majetku OPK L. Mikuláš a SPZ OkO LM

 

 

V Liptovskom Mikuláši 9.11.2017

 

Vypracoval: Ing. Juraj Halahija