slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Aktuality

Propozície na stiahnutie 

 

Celkové výsledky sú uverejnené v kategórií ,, výsledky"

 

 

Celkové výsledky sú uverejnené v kategórií ,, výsledky"

Majstrovstvá okresu v streľbe 2017

20. 5. 2017 (sobota) guľové disciplíny   M 400:    
Oravec, Pačesa, Ing. Páluš, , Droppa – ako rozhodcovia

 

21. 5. 2017  (nedeľa) brokové disciplíny   OS 40, B 50:

Ing. Páluš, Pačesa  – ako rozhodcovia

Technické zabezpečenie: Ing. Milan HORVÁT a kandidáti z OPK Liptovský Mikuláš

Zdravotná služba:  MUDr. Dušan BALLO

ČASOVÝ ROZPIS:

20. mája 2017            Guľové disciplíny

                         7,15 - 8,00hod.          prezentácia

                         8,00 hod.                    otvorenie majstrovstiev, losovanie

                         8,15 hod.                    začiatok streľby

                         14,00 hod.                  ukončenie streľby a vyhlásenie výsledkov

                       

21. mája 2017            Brokové disciplíny (OS 40, B 50)

                        7,15 - 7,30 hod.          prezentácia

                        7,30 hod.                     otvorenie majstrovstiev, losovanie

                        7,45 hod.                     zahájenie streľby

                        15,00 hod.                   ukončenie majstrovstiev a vyhlásenie výsledkov

 

ROZSAH MAJSTROVSTIEV:

M-400 VŠETKY DISCIPLÍNY SA ABSOLVUJÚ Z MALOKALIBROVKY

- terč líšky,

- terč redukovaného srnca

- terč redukovaného kamzíka

- terč redukovaného diviaka

OS  40 v zmysle platného streleckého poriadku SPK

B 50 v zmysle platného streleckého poriadku SPK

 

 

 

POPLATKY:                          M 400             OS 40             B 50

vklad                                      10,- €              10,- €             12,- €

vklad za družstvo                 2,- €